Environmental Board Minutes 2010-2019

January, 2011 (no meeting)
February, 2011 
March, 2011 
April, 2011 (no meeting)
May, 2011 
June, 2011 
July, 2011 (no meeting)
August, 2011 
September, 2011 (no meeting)
October, 2011 (no meeting)
November, 2011
   Riverkeeper fact sheet on fracking
December, 2011

January, 2012 (no meeting)
February, 2012 
March, 2012 
April, 2012 
May, 2012 
June, 2012 
July, 2012 
August, 2012 
September, 2012 October, 2012 
November, 2012 (no meeting)
December, 2012 (no quorum)

January, 2013 
February, 2013 
March/April, 2013 
May, 2013 (no meeting)
June, 2013 (no meeting)
July, 2013 (no minutes)
August, 2013 (no meeting)
September, 2013 (no minutes)
October, 2013 (no minutes)
November, 2013 (no minutes)
December, 2013 (no meeting)